Tư Vấn

loadcel ; đầu cân ; loadcel trạm trộn bê tông

 

Cách xác định màu dây loadcell analog cân điện tử ?

 trả lời : 
 Một analog loadcell tram tron be tong, trừ dây mass bọc kim bọc bên ngoài thì tối thiểu phải có 4 dây bao gồm 2 dây cấp nguồn (+Exc và – Exc) và 2 dây tín hiệu ngõ ra (+Sig và –Sig). Một số loại loadcell 6 dây còn có thêm 2 dây có tác dụng chống nhiễu (+Sen và – Sen) nhưng về cơ bản thì cũng tương tự 4 dây vì trong loadcell tram tron be tong 6 dây, dây +Exc nối tắt với dây +Sen và dây -Exc nối tắt với dây –Sen. Các nhà sản xuất loadcell khác nhau thường quy định màu sắc dây loadcell khác nhau, do đó để đấu nối chính xác dây loadcell với bộ chỉ thị cần phải xác định màu dây loadcell trước.


Màu dây loadcell của 2 loại loadcell 4 dây và 6 dây
Hình 1: Màu dây loadcell của 2 loại loadcell 4 dây và 6 dây

 
Để xác định màu dây loadcell, có 2 cách:
 
1. Dựa vào model loadcell và catalogue

Vấn đề này không cần phải bàn cãi vì trên catalogue của mỗi model loadcell trạm trộn bê tông, nhà sản xuất luôn chú thích mã màu dây của loadcell. Vì vậy, nếu xác định đúng model loadcell và nhà sản xuất cũng như có tài liệu catalogue trong tay thì việc xác định màu dây loadcell và đấu nối loadcell với bộ chỉ thị quá đơn giản, trừ khi (1) loadcell trạm trộn bê tông đó là loadcell nhái dán nhãn mác dỏm hoặc (2) không có catalogue trong tay hoặc (3) loadcell đó dây bị cắt nối giữa chừng và người cắt nối trước muốn “chơi” người sửa chữa sau này ^_^.
 
2. Dựa vào kinh nghiệm đo.
Nếu không có catalogue loadcell hoặc không chắc chắn model loadcell trạm trộn bê tông đó là thật thì bạn cần dựa vào kết quả đo. Bạn cần phải có 1 đồng hồ đo Ohm với thang đo 2k và 1 bộ chỉ thị cân.

Đồng hồ đo ohm và bộ chỉ thị cân
Hình 1: đồng hồ đo ohm và bộ chỉ thị cân - dụng cụ chính để xác định dây màu loadcell


Như bài viết trước đã nói, nếu không có catalogue loadcell hoặc không chắc chắn model loadcel đó là thật thì bạn cần dựa vào kết quả đo. Bạn cần phải có 1 đồng hồ đo Ohm với thang đo 2k và 1 bộ chỉ thị cân. Lưu ý là chúng ta chỉ có thể xác định màu dây cho loadcell nếu loadcell còn tốt.
 
1. Đối với loadcell 4 dây:
Bước 1: Đo điện trở các cặp dây loadcell để xác định cặp dây (+Exc và –Exc) và cặp dây (+Sig và –Sig)
 

Đo điện trở từng cặp dây loadcell
Hình 1: đo điện trở từng cặp dây loadcell

 
Dùng đồng ho đo ohm ở thang đo 2k, đo điện trở từng cặp màu dây. Tổ hợp 4 màu dây loadcell trạm trộn bê tông ta sẽ có 6 giá trị cần đo. Ví dụ ta có kết quả đo như ở hình 2 bên dưới
 

Bảng kết quả đo điện trở dây loadcell
Hình 2: kết quả đo điện trở dây loadcell

 
Loại bỏ 2 cặp giá trị gần giống nhau và có giá trị thấp hơn, trong ví dụ này là cặp giá trị 290 ohm và 291 ohm, ta sẽ có 2 giá trị còn lại là 405 ohm (dây đỏ và dây đen) và giá trị 351 ohm (dây xanh và dây trắng). Giá trị lớn hơn là điện trở giữa 2 dây +Exc và –Exc còn giá trị nhỏ hơn là điện trở giữa 2 dây +Sig và –Sig
 
Bước 2: Đấu nối loadcell vơi bộ chỉ thị để xác định chính xác màu dây loadcell.
Sau khi xác định được 2 cặp dây (+Exc và –Exc) và cặp dây (+Sig và –Sig), ta tạm thời quy định màu dây loadcell trạm trộn bê tông, như ví dụ trên, tạm thời ta quy định màu đỏ (+Exc), màu đen (-Exc), màu xanh (+Sig) và màu trắng (–Sig). Đấu nối loadcell với bộ chỉ thị theo quy định màu này.
 

Lưu ý số hiển thị trên đầu cân khi đặt tải lên loadcell
Hình 3: lưu ý số hiển thị trên đầu cân khi đặt tải lên loadcell

 
Nếu sau khi đấu nối, khi có tải đặt lên loadcell trạm trộn bê tông, số hiển thị trên đầu cân thay đổi theo hướng tăng dần thì việc quy định màu dây loadcell trên là đúng. Còn ngược lại, nếu càng đặt tải lên loadcell mà số lại càng giảm đi thì có 1 trong 2 cặp dây (+Exc và –Exc) và cặp dây (+Sig và –Sig) bị quy định ngược, ta chỉ cần đảo 1 trong 2 cặp dây là xong (hình 3)
 
2. Đối với loadcell 6 dây:
 
Bước 1: loại trừ 2 dây +Sen và – Sen
Đối với dây loadcell trạm trộn bê tông 6 dây, ngoài 2 dây cấp nguồn (+Exc và – Exc) và 2 dây tín hiệu ngõ ra (+Sig và –Sig), còn có thêm 2 dây có tác dụng chống nhiễu (+Sen và – Sen) nhưng về cơ bản thì cũng tương tự loadcell 4 dây vì trong loadcell 6 dây, dây +Exc nối tắt với dây +Sen và dây -Exc nối tắt với dây –Sen. Do đó, dùng đồng ho đo ohm ở thang đo 200 ohm (có loa báo càng tốt) để đo xem có cặp dây nào nối tắt không, tìm được 2 cặp dây nối tắt sẽ loại bỏ bớt được 2 sợi dây +Sen và – Sen, khi đó loadcell trạm trộn bê tông 6 dây sẽ tương tự như loadcell 4 dây.
 
Bước 2: lặp lại trình tự như loadcell 4 dây.
 
Quý khách cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ ngay bộ phận liên quan của TOÀN NĂNG , nhân viên sẽ trực tiếp thu nhận các thông tin và tư vấn cho Quý khách kinh nghiệm và giải pháp tối ưu nhất.

Các tin khác

Sản Phẩm Bán Chạy

Thống kê